MFZ is een financiële zorgverlener.

Wij helpen u als het even niet lukt!

MFZ ondersteunt door middel van beschermingsbewindvoering, mensen waarbij de schulden hun boven het hoofd zijn gegroeid of die wegens een geestelijke en/of lichamelijke beperking, tijdelijk of permanent niet meer in staat zijn hun financiële zaken te behartigen.